Advokatbistand og Incassobistand for + medlemmer

Hvis du er +-medlem kan du få juridisk råd og veiledning, bistand og hjelp innen et bredt spekter av temaer fra erfarne personer med meget god innsikt i bryllupsbransjen.

Som +-medlem har du tilgang til følgende fordeler:

  • Gratis bruk av lovlig telefon-hotline og e-post-hotline
  • Saksbehandling til gunstige timepriser / fast tilbud før oppstart
  • Tilgang til juridiske dokumenter
  • Inkassoordning - NO-CURE - NO-PAY vilkår gjennom Straetus Inkasso.

Kontakt vår juridiske avdeling jura@swps.dk